Transmed Lab
Transmed Lab


DOKU TİPLENDİRME LABORATUVARI


Tissue Typing LaboratoryHLA TerminolojisiHLA Terminolojisi

Doku TiplemeHLA doku tiplendirme eğitimli ve deneyimli kişiler tarafından gerçekleştirilmelidir. Standart yöntemle kişinin kolundan kan örneği alınır. Değişik laboratuvar tekniklerinden yararlanılarak kanı oluşturan bileşenler birbirinden ayrılır.
Doku Tipleme

LaboratuvarLaboratuvarımız T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsat verilen ilk özel DOKU TİPLEME laboratuvarıdır. Transplantasyon İmmünolojisi ve Genetiği alanında 17 yılı aşan bilgi birikimimiz ve deneyimlerimizle ülkemizde organ nakli ve kemik iliği (kök hücre) nakli hizmetlerine güçlü katkı sunmaktayız. Ankara'da gerek kamu ve gerek özel hastanelere gün boyu, kadavral transplantasyon durumunda 7/24 kesintisiz olarak taransplatsyonların başarısı için çalışmaktayız.
Doku Tipleme
Medline Tiged Efi Ashi